Στατιστικός (Statistician)

Στατιστικός είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τη δημιουργία, τη μελέτη και την εξέταση γραφημάτων και πινάκων με αριθμούς, όπως και με την αξιολόγηση της προέλευσης των στοιχείων τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται. Ο ίδιος πρέπει να βγάζει συμπεράσματα προκειμένου να παίρνει αποφάσεις με βάση τεκμηριωμένες αναλύσεις και επεξεργασίες στατιστικών δεδομένων, που προέκυψαν μετά από έρευνες με ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις ή συγκέντρωση υλικού από διάφορες πηγές.

Ο στατιστικολόγος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πολύ ευνοϊκές συνθήκες είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλές προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για στατιστικούς σε τράπεζες, χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, εταιρίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, ασφαλιστικές εταιρίες, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών και εταιρίες τηλεπικοινωνιών.

Στο δημόσιο τομέα μπορεί να απασχοληθεί εκτός από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και Υπουργεία, τα οποία στελεχώνονται από στατιστικούς, οι οποίοι επεξεργάζονται και αναλύουν με χρήση στατιστικών πακέτων διάφορα δεδομένα στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς