Στατιστικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (679)

oikonomiko-panepistimio-athinon-opa-oikonomologos

Oikonomiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1989, για να παρέχει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Στατιστική και τις Πιθανότητες και είναι το πρώτο αμιγές Τμήμα Στατιστικής που δημιουργήθηκε στον ελληνικό χώρο.

Στόχος του τμήματος είναι να επιτελεί υψηλής ποιότητας έρευνα και στις δύο αυτές επιστημονικές περιοχές.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων της στατιστικής επιστήμης και των πιθανοτήτων, όπως για παράδειγμα τη Bayesian Στατιστική, την υπολογιστική στατιστική, τις χρονοσειρές, τη βιοστατιστική, τις στοχαστικές ανελίξεις, τις εφαρμοσμένες πιθανότητες, τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, τη δειγματοληψία, τη θεωρία κατανομών, την αναλογιστική στατιστική, την οικονομετρία, τα χρηματοοικονομικά, τον έλεγχο ποιότητας, τη στοχαστική ανάλυση κτλ.

Τα αντικείμενα αυτά βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές επιστημονικές περιοχές όπως για παράδειγμα, τη Βιολογία, την Ιατρική, την Οικονομία, τον Αθλητισμό, τις Επιστήμες της Συμπεριφοράς, τη Δημογραφία, την Οικολογία και το Περιβάλλον, τις Επιχειρήσεις κ.α.

Οι στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι τέτοιοι ώστε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Τμήμα Στατιστικής, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση:

  • να κατανοεί τις βασικές αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων, καθώς και τη μαθηματική θεμελίωση της στατιστικής επιστήμης και τη στατιστική σκέψη και συμπερασματολογία,
  • να κατανοεί την αβεβαιότητα και το πώς η Στατιστική μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε καθεστώς αβεβαιότητας,
  • να σχεδιάζει, να συγκεντρώνει και να αναλύει στατιστικά δεδομένα καθώς και να εξάγει συμπεράσματα από αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τους τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν σε καθένα από τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε,
  • να ερμηνεύει και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα μιας στατιστικής ανάλυσης,
  • να αναλύει δεδομένα με τη χρήση στατιστικών πακέτων και άλλων υπολογιστικών εργαλείων,
  • να αποφεύγει την κακή χρήση των στατιστικών εργαλείων καθώς και την λανθασμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων,
  • να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητικές υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν υπό μορφή προβλημάτων τα οποία η Στατιστική επιστήμη μπορεί να ερευνήσει,
  • να μελετά επιστημονικές δημοσιεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους και να αξιολογεί την αξιοπιστία των παρατιθέμενων επιχειρημάτων.

Η υλοποίηση των στόχων αυτών επιδιώκεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της εκπαίδευσης, η οργάνωση των οποίων εξασφαλίζει στους πτυχιούχους τόσο τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις όσο και την ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής τους στις πραγματικές ανάγκες διαφόρων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί όπως Υπουργεία, Νοσοκομεία και Τράπεζες με υπηρεσίες Στατιστικής, Βιομηχανία, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Εταιρίες Δημοσκοπήσεων, Ερευνητικά Κέντρα κ.λ.π.).

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με την απόκτηση του πτυχίου, οι απόφοιτοι του Τμήματος Στατιστικής έχουν πολλές δυνατότητες σταδιοδρομίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, στη φαρμακοβιομηχανία, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα και βέβαια στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση.

Επίσης λόγω των πολλαπλών εφαρμογών της Στατιστικής, εκτός από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες κυβερνητικές Υπηρεσίες (που όλες έχουν Διευθύνσεις Στατιστικής), οι Στατιστικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε πολλούς άλλους κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμβάνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων κλπ.

Website