Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο οποίο εντάχθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας το 2013, αποτελεί ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή ...

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ιδρύθηκε το ιδρύθηκε το 1948 αλλά δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Το 1985 έγινε η κατάτμηση του σε δύο Τμήματα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και ...

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρήθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 14 Απριλίου 1837 και είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο όχι μόνο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της ...

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ιδρύθηκε το 1925, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και καλύπτει όλους τους κλάδους σπουδών. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ως ένα δραστήριο ...

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1983 με τη θεσμοθέτηση της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, απαρτιζόμενο από πέντε Σχολές: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ), Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και ...

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε το 200, ανήκει στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) πλήρως αυτοδιοικούμενο υπό την εποπτεία του ...

ΤΕΙ Ηπείρου

Το ΤΕΙ Ηπείρου ιδρύθηκε το 1994 με έδρα την Άρτα, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο και ανήκει στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η Παρά τη διασπορά και τη ...

ΤΕΙ Θεσσαλίας

Το ΤΕΙ Λάρισας, το οποίο μετονομάστηκε σε ΤΕΙ Θεσσαλίας το 2013, ιδρύθηκε το 1983, όπως και όλα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όταν καταργήθηκαν τα μέχρι τότε λειτουργούντα Κέντρα ...

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000, με έδρα του την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στις πέντε πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η λειτουργία του ...

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ιδρύθηκε το 2013 μετά τη συγχώνευση του ΤΕΙ Πάτρας και του ΤΕΙ Μεσολογγίου και έχει έδρα την Πάτρα. Αποτελεί ανεξάρτητο και αυτοδιοικούμενο ΝΠΔΔ, το οποίο ανήκει στην ανωτάτη ...