Τμήματα

ΒSc (Hons) Economics for Business (Οικονομικά των Επιχειρήσεων) – Metropolitan College (Μητροπολιτικό Κολλέγιο)

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στα Οικονομικά των Επιχειρήσεων, ΒSc (Hons) Economics for Business, σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον γεμάτο από ευκαιρίες και προκλήσεις, προσφέρει στους αποφοίτους ...

BA Hospitality, Tourism & Event Management – IST College

Το πρόγραμμα BA Hospitality, Tourism & Event Management είναι ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τριετούς διάρκειας που σου παρέχει την απαραίτητη γνώση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό ...

BA Business – IST College

Το πρόγραμμα BA Business είναι ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τριετούς διάρκειας που σου παρέχει την απαραίτητη γνώση σε όλους τους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Θα λάβεις γνώσεις ...

BA (Hons) International Hospitality and Tourism Management (Διοίκηση Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων) Metropolitan College (Μητροπολιτικό Κολλέγιο)

Το προπτυχιακό πρόγραμμα BA (Hons) Hospitality and International Tourism Management στοχεύει να αποτελέσει τη θερμοκοιτίδα εξειδικευμένων στελεχών ικανών να σταδιοδρομήσουν σε ανώτερες και ανώτατες ...

Τουρισμού – Ιόνιο Πανεπιστήμιο (682)

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης και την κατάρτιση επιστημόνων στον τουρισμό, συνδυάζοντας τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως ...

Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (661)

Το Τμήμα Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2019 και το πρόγραμμα σπουδών του θεωρείται μοναδικό για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη ...

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (552)

Το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2019 και θεωρείται ως ένα από τα ανερχόμενα τμήματα οικονομικών επιστήμων προφέροντας ...