Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (678)

Panepistimio Peiraios - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς δημιουργήθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά με την ονομασία Τμήμα Στατιστικής το 1977 στο πλαίσιο της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, ενώ το 1984 λειτούργησε ως ανεξάρτητο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Αποστολή του τμήματος είναι η δημιουργία ενός υψηλής στάθμης επιστημονικού δυναμικού, καταρτισμένου άρτια τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε πρακτικές δεξιότητες, προκειμένου να καλλιεργεί ατομικές κλίσεις και ενδιαφέροντα.

Σκοπός του τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και της Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, πέρα από τα απαραίτητα μαθήματα υποδομής και τα μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος, είναι μια συστηματική σύνθεση μαθημάτων από θεωρητικά και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα των επιστημονικών αυτών κλάδων.

Οι κυριότεροι στόχοι του τμήματος είναι οι εξής:

  • Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
  • Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία με σκοπό τη δημιουργία ενός τμήματος με διεθνή αναγνώριση και φήμη
  • Να ανταποκριθεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων του και στα πλαίσια του γνωστικού του αντικειμένου, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την πρόοδό της.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης είναι το μοναδικό με δύο κατευθύνσεις, Στατιστικής και Ασφαλιστικής, οι οποίες αποδεικνύονται ιδιαιτέρως χρήσιμες στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, καθώς παρέχουν περισσότερες δυνατότητες για επαγγελματική απορρόφηση.

Στόχος του τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και της Ασφαλιστικής – Αναλογιστικής Επιστήμης.Οι φοιτητές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά και σε ασφαλιστικά θέματα με παράλληλη απόκτηση σημαντικών γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής και οικονομικών – χρηματοοικονομικών.

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση των σπουδών τους μπορούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, ασφαλιστικών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων. Επιπλέον μπορούν να επιδιώξουν μεταπτυχιακές σπουδές ή και ακαδημαϊκή καριέρα σε κλάδους συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για να απασχοληθούν ως στατιστικοί σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα, κλπ.) ή ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς, ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων και στελέχη διοικητικής κινδύνου σε τράπεζες κτλ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν επίσης να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική, σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί σύμβουλοι κτλ.

Website