Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ιδρύθηκε το ιδρύθηκε το 1948 αλλά δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Το 1985 έγινε η κατάτμηση του σε δύο Τμήματα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και ...

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρήθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 14 Απριλίου 1837 και είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο όχι μόνο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της ...

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ιδρύθηκε το 1925, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και καλύπτει όλους τους κλάδους σπουδών. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ως ένα δραστήριο ...

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  από τον Απρίλιο του 2019 συγχωνεύθηκε με το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, από τη συγχώνευση των οποίων σχηματίστηκε το Διεθνές ...

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων απορροφήθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο το 2018. Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε το 200, ανήκει στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο ...

ΤΕΙ Ηπείρου (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Ηπείρου από τον Οκτώβριο του 2018 έχει απορροφηθεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το ΤΕΙ Ηπείρου ιδρύθηκε το 1994 με έδρα την Άρτα, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο ...

ΤΕΙ Θεσσαλίας (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας απορροφήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2019. Το ΤΕΙ Λάρισας, το οποίο μετονομάστηκε σε ΤΕΙ Θεσσαλίας το 2013, ιδρύθηκε το 1983, όπως και όλα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ...

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000, με έδρα του την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στις πέντε πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η λειτουργία του ...

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έπαψε από το 2019 να υφίσταται σαν αυτοτελές νομικό πρόσωπο και τα τμήματα του απορροφήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ...

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται σε δύο από τους μεγαλύτερους Δήμους της Κρήτης, στο Δήμο Ρεθύμνου, στην περιοχή του Γάλλου και στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιοχή των Βουτών. Στην Πανεπιστημιούπολη του ...