Πανεπιστήμια

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  από τον Απρίλιο του 2019 συγχωνεύθηκε με το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, από τη συγχώνευση των οποίων σχηματίστηκε το Διεθνές ...

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων απορροφήθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο το 2018. Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε το 200, ανήκει στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο ...

ΤΕΙ Ηπείρου (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Ηπείρου από τον Οκτώβριο του 2018 έχει απορροφηθεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το ΤΕΙ Ηπείρου ιδρύθηκε το 1994 με έδρα την Άρτα, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο ...

ΤΕΙ Θεσσαλίας (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας απορροφήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2019. Το ΤΕΙ Λάρισας, το οποίο μετονομάστηκε σε ΤΕΙ Θεσσαλίας το 2013, ιδρύθηκε το 1983, όπως και όλα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ...

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000, με έδρα του την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στις πέντε πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η λειτουργία του ...

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έπαψε από το 2019 να υφίσταται σαν αυτοτελές νομικό πρόσωπο και τα τμήματα του απορροφήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ...

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται σε δύο από τους μεγαλύτερους Δήμους της Κρήτης, στο Δήμο Ρεθύμνου, στην περιοχή του Γάλλου και στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιοχή των Βουτών. Στην Πανεπιστημιούπολη του ...

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει 15 Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών στα αντίστοιχα Τμήματα τα οποία χορηγούν αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Η διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα στα Τμήματα: ...

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε, μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το 1984 με έδρα το Βόλο αλλά διαθέτει εγκαταστάσεις στο Βόλο, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, και τα Τρίκαλα. ...

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Αποστολή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως για την κατάρτιση μονίμων Αξιωματικών με απώτερο σκοπό την ...