Πανεπιστήμια

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας με υψηλή εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Πολιτικές Επιστήμες, τις Διεθνείς ...

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Όραμα του ιδρύματος ...

Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια, το μόνο με καταξιωμένη εμπειρία δύο δεκαετιών στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σήμερα βρίσκεται ...

ΤΕΙ Πειραιά

Η λειτουργία του ΤΕΙ Πειραιά έχει ως κύριο σκοπό, αφενός την παροχή εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και παρέχει υψηλά εφόδια για την εφαρμογή επιστημονικών, ...

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας είναι Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με έδρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Λαμίας και του ΤΕΙ ...

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί κατά χρονολογική σειρά ιδρύσεως, το 18ο ΑΕΙ της χώρας. Διαθέτει Πανεπιστημιακά Τμήματα και Προγράμματα Σπουδών ιδιαίτερης φυσιογνωμίας στον ...

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί μετεξέλιξη της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής που ιδρύθηκε το 1938. Σήμερα, στο Πανεπιστήμιό λειτουργούν τέσσερις (4) Σχολές με τα αντίστοιχα εννέα (9) Ακαδημαϊκά ...

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει τη διοικητική του έδρα στη Μυτιλήνη, ενώ οι ακαδημαϊκές δραστηριότητές του είναι διεσπαρμένες σε έξι νησιά του Αιγαίου, τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Ρόδο και ...

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 και ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος  1974. Ονομάστηκε “Δημοκρίτειο” προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα ...

ΤΕΙ Αθηνών

Το ΤΕΙ Αθήνας είναι το τρίτο σε αριθμό φοιτητών ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, με πέντε Σχολές και τριάντα έξι συνολικά Τμήματα, που καλύπτουν όλους σχεδόν τους τομείς της Επιστήμης και ...