Πανεπιστήμια

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ημερομηνία ίδρυσης ως ΚΑΤΕ Κοζάνης το 1976. Το 1999 αποκτά το σημερινό του όνομα ΤΕΙ Δυτικής ...

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται σε δύο από τους μεγαλύτερους Δήμους της Κρήτης, στο Δήμο Ρεθύμνου, στην περιοχή του Γάλλου και στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιοχή των Βουτών. Στην Πανεπιστημιούπολη του ...

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει 15 Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών στα αντίστοιχα Τμήματα τα οποία χορηγούν αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Η διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα στα Τμήματα: ...

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε, μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το 1984 με έδρα το Βόλο αλλά διαθέτει εγκαταστάσεις στο Βόλο, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, και τα Τρίκαλα. ...

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Αποστολή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως για την κατάρτιση μονίμων Αξιωματικών με απώτερο σκοπό την ...

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας με υψηλή εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Πολιτικές Επιστήμες, τις Διεθνείς ...

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Όραμα του ιδρύματος ...

Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια, το μόνο με καταξιωμένη εμπειρία δύο δεκαετιών στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σήμερα βρίσκεται ...

ΤΕΙ Πελοποννήσου

Το ΤΕΙ Πελοποννήσου στο πλαίσιο της αποστολής του ως ΑΕΙ του Τεχνολογικό Τομέα, εστιάζει στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στις εφαρμογές των επιστημών και της τεχνολογίας, συνδυάζοντας την ανάπτυξη ...

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ) ιδρύθηκε το 1976 με την ονομασία ΤΕΙ Καβάλας. Η μορφή που έχει σήμερα είναι το αποτέλεσμα πολλών θεσμικών μεταρρυθμίσεων και μεταβολών. Πρώτα ...