Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο οποίο εντάχθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας το 2013, αποτελεί ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή ...

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ιδρύθηκε το ιδρύθηκε το 1948 αλλά δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Το 1985 έγινε η κατάτμηση του σε δύο Τμήματα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και ...

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρήθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 14 Απριλίου 1837 και είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο όχι μόνο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της ...

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ιδρύθηκε το 1925, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και καλύπτει όλους τους κλάδους σπουδών. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ως ένα δραστήριο ...

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1983 με τη θεσμοθέτηση της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, απαρτιζόμενο από πέντε Σχολές: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ), Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και ...

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000, με έδρα του την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στις πέντε πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η λειτουργία του ...

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται σε δύο από τους μεγαλύτερους Δήμους της Κρήτης, στο Δήμο Ρεθύμνου, στην περιοχή του Γάλλου και στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιοχή των Βουτών. Στην Πανεπιστημιούπολη του ...

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει 15 Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών στα αντίστοιχα Τμήματα τα οποία χορηγούν αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Η διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα στα Τμήματα: ...

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε, μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το 1984 με έδρα το Βόλο αλλά διαθέτει εγκαταστάσεις στο Βόλο, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, και τα Τρίκαλα. ...

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Αποστολή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως για την κατάρτιση μονίμων Αξιωματικών με απώτερο σκοπό την ...