Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά) (έχει καταργηθεί)

TEI Dytikis Makedonias - Prosopsi - Oikonomologos

TEI Dytikis Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αποτελεί συγχώνευση του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και του τμήματος Επιχειρησιακής Πληροφορικής, λειτούργησε το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, έχοντας δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:

Η συγχώνευση των δύο τμημάτων και η δημιουργία ενός νέου, με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις και σημαντική αλλαγή στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει, δημιούργησε την ανάγκη σχεδιασμού ενός νέου προγράμματος σπουδών το οποίο θα ανταποκρίνεται στο διεθνές ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιβάλλον και θα παρέχει στους φοιτητές θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή στην αναλυτική και συνθετική μέθοδο, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Αποστολή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, είναι:

 • Να παρέχει στους φοιτητές άρτια ακαδημαϊκή εκπαίδευση, γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να διαμορφώσει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα ενισχύσει την τάση για έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης.
 • Να εμφυσήσει στους φοιτητές του πανανθρώπινα ιδανικά και αξίες και να ενδυναμώσει την πνευματικά και πολιτισμικά τους φοιτητές του.
 • Να ενισχύσει την τοπική και εθνική οικονομία με συνεργασίες και προσφορά υπηρεσιών και εκπαίδευσης.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου Διοίκηση Επιχειρήσεων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μπορούν να ασχολούνται είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, έχοντας τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου.
 • Προγραμματισμός, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχος των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
 • Ανάλυση προβλημάτων ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο.
 • Πρόταση συστημάτων αμοιβής εργασίας και συμμετοχής εργαζομένων στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης.
 • Πρόταση διαδικασιών στελέχωσης της επιχείρησης σε συνδυασμό με προβλήματα παραγωγικότητας.
 • Ανάλυση παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής.
 • Ανάλυση προβλημάτων χρηματοδοτικής διοίκησης της επιχείρησης.

Οι συνήθεις εργασίες όπου απασχολείται ένας απόφοιτος διοίκησης επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Ανάλυση αγοράς, έρευνες ικανοποίησης πελατών και συγκέντρωση πληροφοριών για την προώθηση προϊόντων, για τον ανταγωνισμό, για τάσεις και αναμενόμενες εξελίξεις
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού σε διοικητικά θέματα
 • Επικοινωνία με το περιβάλλον του οργανισμού (δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, πελάτες, προμηθευτές, κλπ).
 • Καλλιέργεια καλών δημόσιων σχέσεων για την προβολή και διατήρηση της εταιρικής εικόνας ή εικόνας του οργανισμού
 • Λογιστικές εργασίες και κοστολόγηση
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας ενεργειών και έργων
 • Οργάνωση και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο ομάδας έργου, τμήματος και άλλων επιπέδων διοίκησης σε διάφορα επίπεδα εξέλιξης στην σταδιοδρομία ενός στελέχους.
 • Συμμετοχή στη σύνταξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό νέων προϊόντων & παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων
 • Σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων και ενεργειών
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Ο πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορεί να αυτοαπασχοληθεί παρέχοντας ατομικές υπηρεσίες δημιουργώντας τη δική του επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών. Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει μέσα από την αυτοαπασχόληση καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που ορίζεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα, ενώ σε σύνθετες επιχειρήσεις όπου απαιτείται η συνεργασία περισσότερων ειδικοτήτων δεν υπάρχει περιορισμός.

Το ίδιο συμβαίνει και για τις επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών όπου η συνεργασία με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και η ύπαρξη των κατάλληλων πόρων μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη επιχειρήσεων στην πλειοψηφία των αγορών.

Οι ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης για τον απόφοιτο των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι κατά πολύ περισσότερες σε σύγκριση με τον απόφοιτο οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, δεδομένου ότι ένας από τους κρισιμότερους συντελεστές επιτυχίας μιας επιχείρησης είναι οι διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες των στελεχών της. Επίσης το τμήμα περιλαμβάνεται στους σχετικούς διαγωνισμούς του δημοσίου για διοικητικά στελέχη καθώς και στις προκηρύξεις για την απόκτηση εξειδίκευσης στην διδακτική, προκειμένου οι απόφοιτοι του τμήματος να μπορούν να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητάς τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μια ακόμα διέξοδος, για τους αποφοίτους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου απαιτούνται συμπληρωματικές σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master και Διδακτορικό), εμπειρία κατάλληλου επιπέδου, και ερευνητική δραστηριότητα, που ποικίλουν ανάλογα με την προκηρυσσόμενη βαθμίδα.

Κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά είτε ως στελέχη επιχειρήσεων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι:

 • Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφορετικών κλάδων της οικονομίας και διαφόρων νομικών μορφών καθώς στις παραγωγικές και τις λειτουργικές μονάδες τους.
 • Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της λιανικής και της χονδρικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών.
 • Ως διευθυντές αγορών, πώλησης και προώθησης προϊόντων καταστημάτων, στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, κλπ.
 • Ως διοικητικά στελέχη σε διάφορους οργανισμούς και εταιρείες της οικονομικής, βιομηχανικής, εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας, σε τουριστικές και μεταφορικές εταιρείες και οργανισμούς, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τεχνικοοικονομικών μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε τμήματα διοίκησης των δημόσιων επιχειρήσεων, σε ιδιωτικές και ανώνυμες τοπικές και διεθνικές επιχειρήσεις.
 • Ως διοικητικά και χρηματοοικονομικά στελέχη σε τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και εταιρείες.
 • Ως στελέχη σε όργανα διοίκησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, σε όλα τα τμήματα οικονομικών υπηρεσιών, διοίκησης προσωπικού, σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων, οικονομικού προγραμματισμού, διαχείρισης και εποπτείας χρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών έργων κ.α.
 • Ως στελέχη τοπικών και διεθνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
 • Ως σύμβουλοι τοπικών και διεθνικών επιχειρήσεων σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, χρηματοοικονομικής διοίκησης, λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης πωλήσεων, εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων, ανάλυσης συστημάτων, διασφάλισης ποιότητας, επιχειρησιακής έρευνας, χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επιχειρήσεων, εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων και την ένταξη σε χρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων κ.α.
 • Ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα διοίκησης και οικονομίας.
 • Ως διοικητικά στελέχη σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
 • Ως εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Επίσης ο απόφοιτος της κατεύθυνσης Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων μπορεί να:

 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και μεθόδους στην ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση, επέκταση και συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων στα πλαίσια επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και μεθόδους στην ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση του λογισμικού υποστήριξης της σωστής λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος,
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην σχεδίαση και αξιολόγηση Στρατηγικών Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων στην Διοίκηση και στην Οικονομία, οι οποίες προάγουν την Εισαγωγή της Τεχνολογίας της Πληροφορικής με τα διεθνή πρότυπα στους τομείς της διοικητικής και οικονομικής δραστηριότητας του δημοσίου και ιδιωτικού βίου.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και μεθόδους της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Εμπείρων Συστημάτων στην ανάπτυξη και Συντήρηση Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο βίο.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και μεθόδους στην ανάλυση και αποτίμηση απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και μεθόδους στην προστασία δεδομένων και πληροφοριών και στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Εκπονεί μελέτες σε όλες τις προηγούμενες περιοχές δραστηριοποίησης.
 • Σχεδιάζει, να δημιουργεί και να συντηρεί διάφορα είδη πληροφοριακών συστημάτων.
 • Εγκαθιστά και να συντηρεί Λειτουργικά Συστήματα και άλλο λογισμικό υποστήριξης, καθώς και να διατηρεί ένα εύχρηστο και αποτελεσματικό περιβάλλον ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.
 • Διαχειρίζεται έργα Πληροφοριακών Συστημάτων και γενικότερα Πληροφορικής στα πλαίσια Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 • Αξιολογεί στρατηγικές ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 • Ελέγχει, να αναλύει και να αποτιμά την απόδοση των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Σχεδιάζει και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Πληροφορικής.
 • Κατανοεί πλήρως τις βασικές αρχές και τεχνολογίες που διέπουν τα πληροφοριακά συστήματα.
 • Αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις τεχνολογίες, τα συστήματα, τις βασικές δομές και τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται από τα πληροφοριακά συστήματα.
 • Συγκρίνει, να αξιολογεί και κατόπιν να επιλέγει και να αξιοποιεί τα πλέον κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα βασισμένοι στις τρέχουσες ανάγκες και απαιτήσεις.
 • Κατανοεί τα ηθικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα που προκύπτουν από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και των πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.
 • Εφαρμόζει μεθόδους ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών για την εισαγωγή καινοτόμων συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
 • Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και άλλες σύγχρονες τεχνολογίες για να βελτιστοποιήσει την επικοινωνία, την απόδοση και τις συναλλαγές των επιχειρήσεων.
 • Αυτοματοποιεί συνηθισμένες επιχειρηματικές ενέργειες και να απλοποιεί τον τρόπο λειτουργίας σύνθετων και πολύπλοκων διαδικασιών.
 • Παράγει υψηλής ποιότητας τεχνικές, επιχειρησιακές και ερευνητικές αναφορές για την μετάδοση πληροφοριών σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την μεταφορά γνώσης, τεχνογνωσίας και την επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων.
 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει και να χρησιμοποιεί έξυπνα και καινοτόμα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα, κατάλληλα για υποβοήθηση ή ακόμα και λήψη αποφάσεων.
Website