Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (400)

 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

 • Αθλητική Αγορά και Δίκαιο Ανταγωνισμού

 • Αθλητική Διακυβέρνηση

 • Αθλητική Διοίκηση

 • Αθλητική Επιστήμη

 • Αθλητική Πολιτική στους ΟΤΑ

 • Αθλητικό Δίκαιο

 • Αθλητικό Μάρκετινγκ (Sports Marketing)

 • Αθλητικός Στοιχηματισμός (Sports betting)

 • Αθλητικός Τουρισμός

 • Ανάπτυξη νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών

 • Αρχές Δικαίου

 • Δεξιότητες Επικοινωνίας και Γραφής

 • Δημόσια Οικονομία

 • Δημόσιες Σχέσεις στον Αθλητισμό

 • Διαμεσολάβηση και Διαπραγματεύσεις στον Αθλητισμό

 • Διαχείριση Αθλητικών Χορηγιών

 • Διαχείριση Διαφορετικότητας στον Αθλητισμό

 • Διαχείριση Προγραμμάτων Υγείας

 • Διεθνείς Οργανισμοί & Φορείς Συνεργασίας στον Αθλητισμό

 • Διεθνή Οικονομικά

 • Δίκαιο Επαγγελματικής Ευθύνης

 • Διοίκηση Εθελοντών σε Αθλητικά Γεγονότα

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην παροχή Υπηρεσιών

 • Διπλωματική Εργασία

 • Επιχειρηματικότητα

 • Εργασιακές Σχέσεις και Αθλητικοί Θεσμοί

 • Έρευνα Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό

 • Ηθική στον Αθλητισμό και στην Επιχειρηματικότητα

 • Θεσμοί και Οικονομικοί Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Κοινωνιολογία του Αθλητισμού

 • Μακροοικονομία

 • Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων

 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

 • Μεθοδολογία Έρευνας

 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσιογραφία στον Αθλητισμό

 • Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (400)

 • Οικονομικά Αθλητικών Φορέων

 • Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 • Οικονομικά Μαθηματικά

 • Οργάνωση Αθλημάτων

 • Οργάνωση Επαγγελματικού Αθλητισμού

 • Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού για ΑΜΕΑ

 • Οργάνωση και Διαχείριση Ακραίων Αθλημάτων

 • Οργάνωση και Διαχείριση Ατομικών Αθλημάτων

 • Οργάνωση και Διαχείριση  Προπονητικού Τουρισμού

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration)

 • Οργάνωση Ομαδικών Αθλημάτων

 • Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Θεωρία (Organisational Behavior & Τheory)

 • Πληροφορική

 • Πολιτισμικές Διαστάσεις του Ολυμπισμού

 • Πρακτική Άσκηση

 • Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (400)

 • Στατιστική

 • Στατιστική για τις Κοινωνικές Επιστήμες

 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Αθλητικών Οργανισμών

 • Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες και Μεγάλα Αθλητικά Γεγονότα

 • Συμπεριφορά Καταναλωτή

 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

 • Τουριστική Στρατηγική και Πολιτική

 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

 • Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (400)

 • Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική