Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (634)

Panepistimio Ioanninon - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1996.

Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης παράλληλα με την κατάρτιση οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών παρέχει εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες οικονομικές απαιτήσεις τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς οικονομίας, ενώ προσφέρονται από την πλειοψηφία των πλέον αναγνωρισμένων αντίστοιχων Οικονομικών Τμημάτων του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στοχεύει πάντοτε στο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις της οικονομικής επιστήμης και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς ο κλάδος των οικονομικών, με τη μεγάλη ποικιλία γνωστικών αντικειμένων που τον διακρίνει καθώς και με τις τεράστιες δυνατότητες που ανοίγονται με την ένταξη της ελληνικής οικονομίας σε ευρύτερες οικονομικές ενώσεις, δίνει την δυνατότητα μιας ομαλής και δημιουργικής ενσωμάτωσης των αποφοίτων των οικονομικών τμημάτων στην αγορά εργασίας.

Η διάδοση της γνώσης στους φοιτητές πραγματοποιείται μέσα από τις παραδόσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, με τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, στα εργαστήρια Η/Υ και σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που το Τμήμα οργανώνει.

Η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων ως εργαλεία για την αποδοτικότερη διδασκαλία, ο επαρκής εξοπλισμός του Τμήματος σε Η/Υ, η άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και σε βάσεις δεδομένων και προγράμματα, η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην επιστήμη και στην αγορά εργασίας καθώς και ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας με τους διδάσκοντες συμβάλλουν στην ομαλή, απρόσκοπτη και δημιουργική φοίτηση των φοιτητών.

Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι σε θέση να κατανοήσουν το περιβάλλον της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας, και να αποκτήσουν κατάρτιση απαραίτητη στην αγορά εργασίας αλλά και στις μελλοντικές τους σπουδές.

Website