Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων) – ΤΕΙ Θεσσαλίας (591)

 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών

 • Ανάλυση Οικονομικών και Στατιστικών Στοιχείων

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων

 • Αστικό και Εργατικό Δίκαιο

 • Βάσεις Δεδομένων

 • Διαχείριση Έργων

 • Διαχείριση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων (Programme Management and Evaluation)

 • Διαχείριση Κινδύνου / Κινδύνων (Risk Management)

 • Διαχείριση Προμηθειών Ξενοδοχείων

 • Διαχείρισης Έργων

 • Διεθνές Επιχειρείν

 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 • Διοίκηση και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

 • Διοίκηση Καινοτομίας

 • Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής

 • Διοίκηση Ποιότητας

 • Διοικητική Λογιστική

 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

 • Εμπορικό Δίκαιο

 • Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

 • Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research)

 • Εφοδιαστική Αλυσίδα

 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

 • Θεωρία του Τουρισμού

 • Κοστολόγηση

 • Λογιστική (Accounting)

 • Λογιστική Εταιρειών

 • Μακροοικονομική

 • Μηχανογραφημένη Λογιστική

 • Μικροοικονομική (Microeconomics)

 • Οικονομική Ανάλυση

 • Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Έργων

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration)

 • Οργάνωση και Λειτουργία Υποδοχής

 • Πληροφοριακά Συστήματα

 • Πληροφορική

 • Πρακτική Άσκηση

 • Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων

 • Στατιστική

 • Στρατηγική Διοίκηση

 • Στρατηγική Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

 • Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας

 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

 • Τήρηση Λογαριασμών Πελατών

 • Τουριστική Γεωγραφία

 • Τουριστική Κοινωνιολογία

 • Φορολογική Λογιστική

 • Χρηματοδοτική Διοίκηση

 • Χρονικός Προγραμματισμός Έργων