Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων) – ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων (έχει καταργηθεί)

 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου και Υπολογιστή

 • Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 • Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη

 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων

 • Βάσεις Δεδομένων

 • Βιωσιμότητα και Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

 • Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

 • Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου

 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics / Supply Chain Management)

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

 • Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

 • Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής

 • Διοικητική Λογιστική

 • Δομές Δεδομένων

 • Εμπορικό Δίκαιο

 • Επιχειρηματική Ευφυΐα και Εξόρυξη Γνώσης

 • Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

 • Επιχειρησιακή Διαδικτύωση

 • Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research)

 • Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική

 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια

 • Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

 • Θεσμοί και Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης

 • Κατανεμημένα Συστήματα

 • Λειτουργικά Συστήματα

 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

 • Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Μακροοικονομική / Μακροοικονομία (Macroeconomics)

 • Μάρκετινγκ (Marketing)

 • Μεθοδολογία Έρευνας

 • Μικροοικονομική και Μικροοικονομία (Microeconomics)

 • Οικονομικά Μαθηματικά

 • Οικονομική της Διοίκησης

 • Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration)

 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

 • Πληροφορική

 • Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

 • Συμπεριφορά Καταναλωτή

 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων

 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

 • Τεχνητή Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις

 • Τεχνολογία Λογισμικού

 • Τεχνολογίες Διαδικτύου

 • Υπολογισμός Νέφους (Cloud Computing)

 • Φορολογική Λογιστική

 • Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 

 • Χρονοσειρές και Προβλέψεις