Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Πατρών (352)

 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

 • Αθλητική Διοίκηση

 • Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

 • Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο

 • Βάσεις Δεδομένων

 • Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Οργάνωση Δυναμικού Πωλήσεων

 • Δημόσια Οικονομική

 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου / Χαρτοφυλακίων (Portfolio management)

 • Διεθνής Διοίκηση

 • Διεθνικές Επιχειρήσεις

 • Δίκαιο Επιχειρήσεων και Αξιογράφων

 • Διοίκηση Λειτουργιών

 • Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών & Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

 • Διοίκηση Ξενοδοχείων

 • Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής

 • Διοίκηση Συγκρούσεων

 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

 • Διοργάνωση Πολιτιστικών και Αθλητικών Γεγονότων

 • Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα

 • Επιχειρηματικό Λογισμικό

 • Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research)

 • Επιχειρησιακή Στρατηγική

 • Εργατικό Δίκαιο και Εργασιακές Σχέσεις

 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής και Ασφάλεια Συναλλαγών

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

 • Θεωρία Παιγνίων

 • Μαθηματικός Λογισμός

 • Μακροοικονομική

 • Μάρκετινγκ (Marketing)

 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

 • Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

 • Μικροοικονομική (Microeconomics)

 • Μηχανογραφημένη Λογιστική

 • Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration)

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

 • Πολιτική Οικονομία (Political Economy)

 • Πολιτική Οικονομία & Ποσοτική Ανάλυση

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών

 • Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

 • Πτυχιακή Εργασία

 • Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και της Εταιρικής Διακυβέρνησης

 • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

 • Στατιστική Επιχειρήσεων

 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)

 • Συμπεριφορά Καταναλωτή

 • Συστήματα Υποστήριξης Δορυφόρων Λογαριασμών

 • Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων

 • Τεχνολογίες Διαδικτύου

 • Τουρισμός και Τουριστική Οικονομία

 • Τραπεζική Ανάλυση και Χρηματοδότηση

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Πατρών (352)

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 

 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία