Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (551)

 • Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (551)

 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

 • Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική

 • Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (551)

 • Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (551)

 • Δημόσια Οικονομική

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου / Χαρτοφυλακίων (Portfolio management)

 • Διεθνείς Οργανισμοί

 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

 • Διεθνής Νομισματική

 • Διεθνής Οικονομία

 • Διεθνής Οικονομική

 • Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Διπλωματική Εργασία

 • Διπλωματικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Εξωτερικές Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο

 • Εφαρμογές Πληροφορικής

 • Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου

 • Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές

 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

 • Μαθηματικά (Mathematics)

 • Μαθηματική Οικονομική

 • Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Μακροοικονομική

 • Μαρξιστική Οικονομική

 • Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (551)

 • Οικονομετρία (Econometrics)

 • Οικονομετρικές Εφαρμογές

 • Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Οικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού

 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος

 • Οικονομική Ανάπτυξη

 • Οικονομική της Εργασίας

 • Οικονομικό Δίκαιο

 • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς Σχέσεις

 • Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

 • Πρακτική Άσκηση

 • Στατιστική

 • Συγκριτική Πολιτική

 • Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική

 • Φορολογικές Πολιτικές

 • Χρηματοδοτική Διοίκηση

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 

 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία