Πρακτική Άσκηση – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Panepistimio Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.

Τα οφέλη στα οποία στοχεύει το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μέσα από την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι:

  • Εξοικείωση του φοιτητή με την αγορά εργασίας (απαιτήσεις φορέων απασχόλησης, διαχείριση εργασιακών σχέσεων, απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης και δεοντολογίας, ανάληψη πρωτοβουλίας)
  • Απόκτηση εργασιακής προϋπηρεσίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών τους
  • Σύνδεση των σπουδών με την επαγγελματική απασχόληση και ανεύρεση τρόπων συνδυασμού διαφορετικών επιστημών κατά την απασχόληση τους.
  • Ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων
  • Επαγγελματική δικτύωση φοιτητών και σύνδεση σπουδών με αγορά εργασίας

 

Website