Επαγγέλματα

Χρηματιστής (Stockbroker)

Χρηματιστής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με επενδυτικές και χρηματιστηριακές εργασίες, εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες των πελατών του, προκειμένου να αγοράσουν ή να πουλήσουν ...

Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών (Executing Broker)

Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών είναι ο επαγγελματίας ο οποίος επικοινωνεί με τους πελάτες μιας χρηματιστηριακής εταιρείας, προετοιμάζει τις εντολές τους και τις εκτελεί είτε πριν ξεκινήσει η ...

Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών (Retail Banking Executive)

Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών είναι ο επαγγελματίας ο οποίος μπορεί να απασχοληθεί στο σύνολο των τραπεζικών εργασιών, όπως ενδεικτικά είναι οι καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, το συνάλλαγμα, η ...

Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων (Tourism Executive)

Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία ξενοδοχείων, εστιατορίων, τουριστικών γραφείων, ...