ΤΕΙ Πελοποννήσου

TEI Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΤο ΤΕΙ Πελοποννήσου στο πλαίσιο της αποστολής του ως ΑΕΙ του Τεχνολογικό Τομέα, εστιάζει στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στις εφαρμογές των επιστημών και της τεχνολογίας, συνδυάζοντας την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση στα επαγγελματικά πεδία της γεωπονίας, της τεχνολογίας τροφίμων, της διοίκησης και της χρηματοοικονομικής, της πληροφορικής και της λογοθεραπείας.

Η αποστολή του ΤΕΙ Πελοποννήσου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

 • Στην παραγωγή και τη μετάδοση επιστημονικής γνώσης.
 • Στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των φοιτητών, ενισχύοντας την ανάπτυξη της έρευνας και τη μέριμνα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.
 • Στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών.
 • Στη συμβολή και την ανάπτυξη μεθόδων δια βίου μάθησης, με τη χρήση όλων των πρόσφορων μέσων και των νέων τεχνολογιών.
 • Στην ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
 • Στην προώθηση των κατάλληλων συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το ΤΕΙ Πελοποννήσου αναπτύσσει ένα όραμα διαρκούς βελτίωσης το οποίο επικεντρώνεται στα παρακάτω πεδία :

 • Ενίσχυση του κύρους του ιδρύματος στην Ανώτατη εκπαίδευση
 • Ενδυνάμωση της έρευνας και επίτευξη επιστημονικής αριστείας
 • Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών, των οργανωτικών δομών και των κάθε είδους υποδομών του Ιδρύματος
 • Εξωστρέφεια και σύνδεσή του ΤΕΙ Πελοποννήσου με τις περιφερειακές και τοπικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Το ΤΕΙ Πελοποννήσου αποτελείται από τέσσερις (4) Σχολές, οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Έδρα Καλαμάτα)

 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
 • Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Έδρα Καλαμάτα)

 • Τμήμα Λογοθεραπείας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Έδρα Σπάρτη)

 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Website