Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Πατρών (637)

 • Αγροτική Πολιτική

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων

 • Αστικό Δίκαιο

 • Δημόσια Οικονομική

 • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου / Χαρτοφυλακίων (Portfolio management)

 • Διεθνής Διοίκηση

 • Ελληνική Οικονομία

 • Ελληνική Οικονομική Ιστορία

 • Εμπορικό Δίκαιο

 • Εξέλιξη της Οικονομικής Σκέψης

 • Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research)

 • Εργασιακές Σχέσεις

 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied Econometrics)

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

 • Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου

 • Λογιστική (Accounting)

 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους

 • Μαθηματική Οικονομική

 • Μακροοικονομική / Μακροοικονομία (Macroeconomics)

 • Μάνατζμεντ (Management)

 • Μάρκετινγκ (Marketing)

 • Μικροοικονομική και Μικροοικονομία (Microeconomics)

 • Οικονομετρία (Econometrics)

 • Οικονομικά για μη Οικονομολόγους

 • Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Πατρών (637)

 • Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας

 • Οικονομική Γεωγραφία

 • Οικονομική Επιστήμη (Economics)

 • Οικονομική Ιστορία

 • Οικονομική Πολιτική

 • Οικονομική της Ανάπτυξης

 • Οικονομική της Βιομηχανικής Οργάνωσης

 • Οικονομική της Εργασίας

 • Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Πατρών (637)

 • Οικονομία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 • Περιφερειακή Οικονομική

 • Περιφερειακός και Χωροταξικός Σχεδιασμός

 • Πολιτική Οικονομία & Ποσοτική Ανάλυση

 • Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

 • Στατιστική

 • Χρηματοοικονομική

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση

 • Ψηφιακή Οικονομία