Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (347)

oikonomiko-panepistimio-athinon-opa-oikonomologos
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

 • Αναλογιστική Στατιστική

 • Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

 • Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Λύσεων μέσω Πληροφορικής

 • Αστικό Δίκαιο

 • Διαχείριση Κινδύνου / Κινδύνων (Risk Management)

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου / Χαρτοφυλακίων (Portfolio management)

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 • Διεθνής Χρηματοοικονομική

 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 • Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

 • Διοικητική Λογιστική

 • Ελεγκτική

 • Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

 • Εναλλακτικές Επενδύσεις

 • Επιχειρηματικότητα

 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

 • Εργατικό Δίκαιο

 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο

 • Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα

 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική

 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα μέσω Διαδικτύου

 • Λογιστική Δημόσιου Τομέα

 • Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών

 • Λογιστική Κόστους (Cost Accounting)

 • Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων

 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους

 • Μαθηματικά Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης

 • Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα

 • Μακροοικονομική

 • Μάρκετινγκ (Marketing)

 • Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών Υπηρεσιών

 • Μικροδομή Χρηματοοικονομικών Αγορών

 • Μικροοικονομική Θεωρία

 • Οικονομετρία (Econometrics)

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration)

 • Πρακτική Άσκηση

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών

 • Στατιστική για Επιχειρήσεις

 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

 • Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης

 • Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος

 • Τραπεζική Χρηματοοικονομική

 • Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

 • Φορολογία

 • Φορολογική Λογιστική

 • Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας

 • Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (347)

 • Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική