Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Κρήτης (Άγιος Νικόλαος) (751)

 • Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

 • Βάσεις Δεδομένων

 • Γραφιστικός Σχεδιασμός

 • Δημόσιες Σχέσεις

 • Διαφημιστική Εκστρατεία

 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Διαχείριση και Επεξεργασία Μεγάλου Όγκου Δεδομένων

 • Διεθνές Μάρκετινγκ

 • Διεθνή Οικονομικά

 • Διεθνής Επιχειρηματικότητα

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

 • Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής

 • Διοίκηση Υπηρεσιών

 • Διοικητική Λογιστική

 • Δομές Δεδομένων

 • Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο

 • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων

 • Επιχειρηματική Ευφυΐα και Εξόρυξη Γνώσης

 • Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

 • Επιχειρησιακή Διαδικτύωση

 • Επιχειρησιακή Επικοινωνία

 • Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research)

 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

 • Εφαρμογές Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ

 • Εφαρμοσμένη Στατιστική

 • Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

 • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια

 • Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (e-Marketing)

 • Λειτουργικά Συστήματα

 • Λογιστική (Accounting)

 • Μαθηματικά Επιχειρήσεων

 • Μακροοικονομική / Μακροοικονομία (Macroeconomics)

 • Μάρκετινγκ (Marketing)

 • Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών

 • Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση

 • Μικροοικονομική και Μικροοικονομία (Microeconomics)

 • Νέες Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration)

 • Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου στη Διαφήμιση

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Πληροφορική

 • Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων

 • Πρακτική Άσκηση

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών

 • Προγραμματισμός Διαδικτύου

 • Προσομοίωση Βιομηχανικής Παραγωγής και Επιχειρήσεων

 • Πτυχιακή Εργασία

 • Στατιστική

 • Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση Απόδοσης

 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)

 • Συμπεριφορά Καταναλωτή

 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

 • Σχεδιασμός Διαδικτυακών Τόπων

 • Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Τεχνητή Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις

 • Τρισδιάστατος Γραφιστικός Σχεδιασμός

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Κρήτης (Άγιος Νικόλαος) (751)

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 

 • Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Αγορές

 • Χρονοσειρές και Προβλέψεις