Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (595)

 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 • Βάσεις Δεδομένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Δημόσιες Σχέσεις

 • Διαφήμιση (Advertising)

 • Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

 • Δίκαιο Επιχειρήσεων

 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 • Οργάνωση και Διοίκηση ΜΜΕ

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

 • Διοίκηση Οργανισμών

 • Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών

 • Διοίκηση Πωλήσεων

 • Διοίκηση Τεχνολογίας Καινοτομίας

 • Διοικητική Λογιστική

 • Διοικητική Οικονομική

 • Ελεγκτική

 • Επιχειρησιακή Επικοινωνία

 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικότητα

 • Εργασιακές Σχέσεις

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική

 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

 • Ηγεσία και Διαχείριση Αλλαγών

 • Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 • Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

 • Λογιστική (Accounting)

 • Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Μακροοικονομική / Μακροοικονομία (Macroeconomics)

 • Μάρκετινγκ (Marketing)

 • Μεθοδολογία Έρευνας

 • Μικροοικονομική και Μικροοικονομία (Microeconomics)

 • Οικονομικά Μαθηματικά

 • Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration)

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Πληροφορική

 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

 • Πρακτική Άσκηση

 • Πτυχιακή Εργασία

 • Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Στρατηγική Επιχειρήσεων

 • Συστήματα Υπηρεσιών και Εξωτερική Ανάθεση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

 • Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Τουριστικό Μάρκετινγκ

 • Χρηματοοικονομική

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 

 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)