Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ) – ΤΕΙ Πελοποννήσου (594)

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 • Βάσεις Δεδομένων

 • Δημόσια Διοίκηση

 • Δημόσια Οικονομική

 • Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο

 • Διαπολιτισμική Διοίκηση Υγείας και Πρόνοιας

 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

 • Διαχείριση Ιατρικού Εξοπλισμού και Φαρμάκων

 • Διαχείριση Περιβάλλοντος

 • Δίκαιο για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον

 • Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών

 • Δίκαιο Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 • Διοίκηση Έργων

 • Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Συστημάτων Πρόνοιας

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

 • Διοικητική Λογιστική

 • Διοικητική Πρακτική Μονάδων Υπηρεσιών Υγείας

 • Επιχειρηματικότητα

 • Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research)

 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός

 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση

 • Εφαρμογές Διοίκησης και Οικονομίας με Τεχνολογίες Διαδικτύου

 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

 • Κοινωνική Ασφάλιση

 • Κοινωνική Δημογραφία

 • Κοινωνική Οικονομία

 • Κοινωνική Πολιτική

 • Κοινωνιολογία

 • Λογιστική (Accounting)

 • Μαθηματικά για τη Διοίκηση και την Οικονομία

 • Μακροοικονομική Θεωρία

 • Μάρκετινγκ (Marketing)

 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

 • Μεθοδολογία Έρευνας

 • Μικροοικονομική Θεωρία

 • Οικονομικά Δημοσίου

 • Οικονομική Υπηρεσιών Υγείας

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration)

 • Οργάνωση και Διοίκηση Νοσοκομείων

 • Οργάνωση και Διοίκηση Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

 • Πληροφορική

 • Πληροφορική στην Υγεία

 • Ποιότητα Ζωής

 • Πολιτική Επιστήμη

 • Πολιτική και Σχεδιασμός Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας

 • Πολιτική Οικονομία (Political Economy)

 • Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστικό Μάνατζμεντ

 • Στατιστική

 • Τοπική Αυτοδιοίκηση

 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (Financial Mathematics)