Ποια Τμήματα ανήκουν στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας του Μηχανογραφικού;

Τα τμήματα που εμφανίζονται στο oikonomologos.gr και ταυτόχρονα ανήκουν στο 5ο πεδίο του Μηχανογραφικού Δελτίου είναι:

Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Δημόσιας Διοίκησης – Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Αθηνών

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Ηπείρου

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Κρήτης

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Πειραιά

Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Πατρών

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Αθηνών

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι)

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά)

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Ηπείρου

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Κρήτης (Άγιος Νικόλαος)

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Πειραιά

Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων – Πανεπιστήμιο Πατρών

Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας – ΤΕΙ Αθηνών

Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας – ΤΕΙ Πελοποννήσου

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Ηπείρου

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Θεσσαλίας

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Κρήτης

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Πελοποννήσου

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Πειραιά

Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ναυτιλιακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο

Οικονομικής Επιστήμης – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικονομικής Επιστήμης – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Οικονομικό (ΣΣΑΣ) – Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Οικονομικών Επιστημών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Οικονομικών Επιστημών – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οικονομικών Επιστημών – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Πατρών

Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Στατιστικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΤΕΙ Πελοποννήσου

Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων